Univerzální pojistné zařízení kruhové s vypuklou membránou provedení "UMD"

Univerzální pojistné zařízení kruhové s vypuklou membránou provedení

Provedení

Pojistné zařízení " UMD 450 - UMD 800 " s vypuklou membránou je konstruováno pro použití zejména na válcové stěny chráněného zařízení. Nevyžaduje přechodové nátrubky ve kterých může docházet k usazování materiálu. Zařízení je provedeno v souladu s požadavky ČSN EN 14 797 a normami souvisejícími. Pojistné zařízení se skládá ze sedla (2) montovaného do otvoru v technologickém zařízení (1), vypuklé membrány (3) a nosníku . Pojistný článek, který je určujícím prvkem pro velikost nastaveného statického pojistného tlaku, přidržuje membránu v dosedací ploše sedla. Membrána je proti odhození do prostoru při explozi jištěna kotevním článkem (5).

Platí pro celou typovou řadu a odvozené varianty.

Montáž

Montáž pojistného zařízení se provádí na technologické zařízení vložením sedla do předem zhotoveného otvoru v technologickém zařízení (1). Přišroubováním nosníku s pojistným článkem, vložením membrány (3) do sedla (2) a jejím upevněním. Dokončení montáže se provede upevněním kotevního článku (5). Montáž pojistného zařízení může být provedena jak na rovinné tak válcové stěny zařízení. Při montáži musí být dodrženy požadavky ČSN EN 14 797 článek č.5. Je třeba dbát na to, aby při montáži na chráněné zařízení, aby během provozu nedošlo k zasypání membrány nebo k nadměrnému usazování prachu v prostoru membrány.

ZÁKLADNÍ
TYPOVÁ ŘADA


UMD 450/05
UMD 450/10
UMD 630/05
UMD 630/10
UMD 800/05
UMD 800/10

Hodnota za zlomkovou čárou udává statický otvírací tlak membrány v kPa.
Minimální tloušťka stěny 3 mm.

Technické parametry

Technické parametry pojistného zařízení se vyznačují nízkou hmotností, použitím pro vysoké teploty, dlouhou životností zařízení vysokou odlehčovací účinností EF, která je rozhodujícím faktorem pro efektivní odlehčení výbuchu. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 14 797 i požadavkům ČSN EN 14 491 používaných v zemích Evropské unie. Jako zařízení stanovené dle zákona č. 22/97Sb. a nařízení vlády č. 176/97 Sb. je typově odzkoušeno autorizovanou státní zkušebnou AO 210.

Certifikát typu FTZÚ 02 ATEX 0037
Pstat statický pojistný tlak nastavitelný 3-20 kPa
Pred, max maximální redukovaný explozní tlak 225 kPa
(dp/dt) red, max maximální redukovaná rychlost narůstání tlaku 2,3 MPa .s-1
Tmax maximální teplota pro těsnění pryž 100 / *silikon 200 oC
T teplotní spád na izolaci 72 oC
EF odlehčovací účinnost 90-95%
A účinná odlehčovací plocha podle typu 0,5, 0,31 a 0,16 m2
materiál kataforéza , *nerez, komaxit, zinek, *teflonový povlak  

Připojovací rozměry

Způsob připojení, postup při montáži a rozměry připojovacích otvorů ve stěně chráněných zařízení je uveden na zvláštním listu.

Záruka

Výrobek je pojištěn. Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu jeho životnosti za podmínky provádění pravidelných revizí servisem výrobce v termínech podle druhu expozice výrobku.

Certifikát

Atex 037 CZ
Atex 037 EN
Atex 037 CZ Dod
Atex 037 EN Dod
 

Přílohy