Protipožární tryska PŽT - 500 / 10

Protipožární tryska PŽT - 500 / 10

Použití

Protipožární tryska typ "PŽT 500/10" je určená k rovnoměrnému rozprášení hasicího média, jako např. vody, hasicí kapaliny, prášků atd. při hašení požáru v chráněném prostoru. (V případě použití hasicích prášků je nutná konzultace s výrobcem s ohledem na velikost a uspořádání otvorů v hlavě trysky). Je vhodná pro použití všude tam, kde je technologií dopravován a skladován hořlavý materiál . Může být použita v kombinaci se zařízeními pasivní ochrany proti výbuchu , pro následný hasební zásah. Jako příklad použití trysky je možno uvést protipožární zajištění zásobníku na dřevní odpad (piliny), na jehož hasicí zařízení (suchovod) lze trysku šroubením 2 1/2" připojit.

Popis

Protipožární tryska je konstruovaná jako prvek protipožární ochrany se zvýšenou tepelnou odolností , která je omezena pouze samotným materiálem ze kterého je provedená. Typ PŽT 500/10 znamená, že se jedná o protipožární, žáruvzdornou trysku, s tepelnou odolností do 500°C a číslo za zlomkovou čárou 10, udává průchodnou plochu tryskou v cm2. Přívod hasicího média je napojen na hlavu trysky (1), šroubením G 2 1/2". Na chráněný objekt se tryska upevní pomocí příruby (2), čtyřmi šrouby M 12. Proti poškození a proti ucpání otvorů, je přední část trysky opatřená ochranným krytem (3), z antikorozního materiálu.

Montáž

Montáž trysky spočívá ve zhotovení otvorů do stěny chráněného objektu podle připojovacích rozměrů; příruby (2) a přišroubování čtyřmi šrouby. Připojení přívodního potrubí pomocí šroubení s přesuvnou maticí 2, 1/2".

Technické parametry

hmotnost cca 2,85 kg
odolnost proti trvalé teplotě prostředí max 500 oC
průtočná plocha trysky 10 cm2
statický otevírací tlak (ochranného krytu) do 50 kPa
poloha trysky nad smáčenou plochou 3 m
tlak vody v přívodním potrubí 450 kPa
smáčená plocha při daném tlaku min. 50m2

Provedení

Výrobek je dodáván ve standardním provedení. Hlavice trysky je mosazná, příruby zinkovány nebo opatřeny katoforézou . Ochranný kryt hlavice trysky je v antikorozním provedení. Po dohodě s výrobcem je možné jiné provedení ochrany ( nátěr, práškovým plastem komaxit ).

Připojovací rozměry

Přílohy