Pojistné zařízení obdelníkové vypuklou membránou provedení "MO"

Pojistné zařízení obdelníkové vypuklou membránou provedení

Provedení

Pojistné zařízení " MO 64 x32 " s vypuklou membránou je provedeno v souladu s požadavky ČSN EN 14 797 a normami souvisejícími. Pojistné zařízení se skládá z rámu (1,2) tvořícího spolu se stěnou chráněného zařízení sedlo pro membránu. Vypuklá membrána (4) a nosník (3) s pojistným článkem (7), který je určujícím prvkem pro velikost nastaveného statického pojistného tlaku, přidržují membránu (4) s těsněním (12) v těsnící ploše v přírubě. Membrána je proti odhození do prostoru při explozi jištěna kotevním článkem (11).

 

 

Platí pro celou typovou řadu a odvozené varianty.

Montáž

Montáž pojistného zařízení se provádí na technologické zařízení přišroubováním rámů (1,2) a nosníku (3) na předem zhotovený otvor s otvory pro šrouby ve stěně technologického zařízení s rozměry podle tabulky v technických podmínkách. Pracovní poloha je prakticky libovolná je však třeba, aby při montáži byly dodrženy požadavky ČSN EN 14 797 článek č.5. Dále je třeba dbát na to, aby během provozu nedošlo k zasypání membrány nebo k nadměrnému usazování prachu v prostoru membrány.

ZÁKLADNÍ
TYPOVÁ ŘADA


MO 64x32/05
MO 64x32/10

Hodnota za zlomkovou čárou udává statický otvírací tlak membrány v kPa.

Technické parametry

Technické parametry pojistného zařízení se vyznačují nízkou hmotností, použitím pro vysoké teploty, dlouhou životností zařízení vysokou odlehčovací účinností EF, která je rozhodujícím faktorem pro efektivní odlehčení výbuchu. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 14 797 i požadavkům ČSN EN 14 491 používaných v zemích Evropské unie. Jako zařízení stanovené dle zákona č. 22/97Sb. a nařízení vlády č. 176/97 Sb. je typově odzkoušeno autorizovanou státní zkušebnou AO 210.

Certifikát typu FTZÚ 02 ATEX 0038
Pstat statický pojistný tlak nastavitelný 3-20 kPa
Pred, max maximální redukovaný explozní tlak 95 kPa
(dp/dt) red, max maximální redukovaná rychlost narůstání tlaku 2,1 MPa .s-1
Tmax maximální teplota pro těsnění pryž 100 / *silikon 100 oC
EF odlehčovací účinnost 90-95%
A účinná odlehčovací plocha podle typu 0,186 m2
materiál kataforéza , *nerez, komaxit, zinek  

Připojovací rozměry

Rozměry standardních připojovacích rámů jsou uvedeny na zvláštním listu.

Záruka

Výrobek je pojištěn. Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu jeho životnosti za podmínky provádění pravidelných revizí servisem výrobce v termínech podle druhu expozice výrobku.

Certifikát

Atex 037 CZ
Atex 037 EN
Atex 037 CZ Dod
Atex 037 EN Dod
 

Přílohy