Pojistné zařízení kruhové s vypuklou membránou systém MONTI provedení "MD"

Pojistné zařízení kruhové s vypuklou membránou systém MONTI provedení

Provedení

Pojistné zařízení " MD 450 - MD 800 " s vypuklou membránou je provedeno v souladu s požadavky ČSN EN 14 797 a normami souvisejícími. Pojistné zařízení se skládá z normalizované vzduchotechnické příruby (1), vypuklé membrány (3) a nosníku (2) s pojistným článkem (10), který je určujícím prvkem pro velikost nastaveného statického pojistného tlaku a přidržuje membránu (3) s těsněním (11) v dosedací ploše tvořené stěnou zařízení a přírubou. Membrána je proti odhození do prostoru při explozi jištěna kotevním článkem (5).

Platí pro celou typovou řadu a odvozené varianty.

Montáž

Montáž pojistného zařízení se provádí na technologické zařízení přišroubováním standardní vzduchotechnické příruby (1) s rozměry podle ČSN 12 0505 na předem zhotovený otvor o průměru D1 v technologickém zařízení. Dále se upevní nosník (2) s pojistným článkem (10) a vloží se membrána (3). Dokončení montáže se provede přišroubováním membrány (3) a kotevního článku (5). Pracovní poloha je libovolná je však třeba, aby při montáži byly dodrženy požadavky ČSN 69 2502 článek č.5. Dále je třeba dbát na to, aby během provozu nedošlo k zasypání membrány nebo k nadměrnému usazování prachu v prostoru membrány.

ZÁKLADNÍ
TYPOVÁ ŘADA


MD 450/05
MD 450/10
MD 630/05
MD 630/10
MD 800/05
MD 800/10

Hodnota za zlomkovou čárou udává statický otvírací tlak membrány v kPa.

Technické parametry

Technické parametry pojistného zařízení se vyznačují nízkou hmotností, použitím pro vysoké teploty, dlouhou životností zařízení vysokou odlehčovací účinností EF, která je rozhodujícím faktorem pro efektivní odlehčení výbuchu. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 14 797 i požadavkům ČSN EN 14 491, používaných v zemích Evropské unie. Jako zařízení stanovené dle zákona č. 22/97Sb. a nařízení vlády č. 176/97 Sb. je typově odzkoušeno autorizovanou státní zkušebnou AO 210.

Certifikát typu FTZÚ 02 ATEX 0037
Pstat statický pojistný tlak nastavitelný 3-20 kPa
Pred, max maximální redukovaný explozní tlak 225 kPa
(dp/dt) red, max maximální redukovaná rychlost narůstání tlaku 2,3 MPa .s-1
Tmax maximální teplota pro těsnění pryž 100 / *silikon 200 oC
EF odlehčovací účinnost 90-95%
A účinná odlehčovací plocha podle typu 0,5, 0,31 a 0,16 m2
materiál kataforéza , *nerez, komaxit, zinek, *teflonový povlak  

Připojovací rozměry

Rozměry připojovacích standardních lehkých vzduchotechnických přírub vyráběných podle ČSN 12 0505 jsou uvedeny v tabulce rozměrů na zvláštním listu a jsou shodné s připojovacími rozměry zařízení typu "D".

Záruka

Výrobek je pojištěn. Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu jeho životnosti za podmínky provádění pravidelných revizí servisem výrobce v termínech podle druhu expozice výrobku.

Certifikát

Atex 037 CZ
Atex 037 EN
Atex 037 CZ Dod
Atex 037 EN Dod
 

Přílohy