Pojistné zařízení kruhové s vypuklou membránou provedení "D"

Pojistné zařízení kruhové s vypuklou membránou provedení

Provedení

Pojistná zařízení s vypuklou membránou vycházejí z patentově chráněného principu a jsou provedena v souladu s požadavky ČSN EN 14 797 a normami souvisejícími. Základní provedení pojistného zařízení typu "D 450 - D 800" tvoří jeden celek a skládá z normalizované vzduchotechnické příruby (1), vypuklé membrány (3) a nosníku (4) s pojistným článkem (7), který je určujícím prvkem pro velikost nastaveného statického pojistného tlaku a přidržuje membránu (3) s těsněním (10) v dosedací ploše příruby. Membrána je proti odhození do prostoru při explozi jištěna kotevním článkem (8). V případě požadavku může být dodáno zařízení se snímačem stavu pojistného zařízení.

 

 

Platí pro celou typovou řadu a odvozené varianty.

Montáž

Montáž základního typu pojistného zařízení se provádí na technologické zařízení přišroubováním standardní vzduchotechnické příruby (1) s rozměry podle ČSN 12 0505 na předem zhotovený otvor v technologickém zařízení. Pracovní poloha je libovolná je však třeba, aby při montáži byly dodrženy požadavky ČSN EN 14 797 článek č.5. Dále je třeba dbát na to, aby během provozu nedošlo k zasypání membrány nebo k nadměrnému usazování prachu v prostoru membrány. Pro všechny typy pojistných zařízení je v jejich prospektových listech a technických podmínkách uveden postup pro montáž.

 

ZÁKLADNÍ
TYPOVÁ ŘADA


D450/05
D450/10
D630/05
D630/10
D800/05
D800/10

 

Hodnota za zlomkovou čárou udává statický otvírací tlak membrány v kPa.

Technické parametry

Technické parametry pojistného zařízení se vyznačují nízkou hmotností, použitím pro vysoké teploty, dlouhou životností zařízení vysokou odlehčovací účinností EF, která je rozhodujícím faktorem pro efektivní odlehčení výbuchu. Vyhovuje požadavkům ČSN EN 14 797 i požadavkům směrnice ČSN EN 14 491, používaných v zemích Evropské unie. Jako zařízení stanovené dle zákona č. 22/97Sb. a nařízení vlády č. 176/97 Sb. je typově odzkoušeno autorizovanou státní zkušebnou AO 210.

 

Certifikát typu FTZÚ 02 ATEX 0037
Pstat statický pojistný tlak nastavitelný 3-20 kPa
Pred, max maximální redukovaný explozní tlak 225 kPa
(dp/dt) red, max maximální redukovaná rychlost narůstání tlaku 2,3 MPa .s-1
Tmax maximální teplota pro těsnění pryž 100 / *silikon 200 oC
EF odlehčovací účinnost 90-95%
A účinná odlehčovací plocha podle typu 0,5, 0,31 a 0,16 m2
materiál kataforéza , *nerez, komaxit, zinek, *teflonový povlak  

Připojovací rozměry

Rozměry připojovacích standardních lehkých vzduchotechnických přírub vyráběných podle ČSN 12 0505 jsou uvedeny v tabulce rozměrů na zvláštním listu.

   
   

Záruka

Výrobek je pojištěn. Výrobce poskytuje záruku na výrobek po dobu jeho životnosti za podmínky provádění pravidelných revizí servisem výrobce v termínech podle druhu expozice výrobku.

Certifikát

Atex 037 CZ
Atex 037 EN
Atex 037 CZ Dod
Atex 037 EN Dod
 

Přílohy