Elektrická signalizace stavu membrány typ ES 1

Elektrická signalizace stavu membrány typ ES 1

Použití

Elektrická signalizace otevření membrány typ "ES 1" je určena pro trvalou kontrolu stavu pojistného zařízení v technologii, kde otevření membrány způsobené odchylkou od normálního provozního režimu (případně mechanickým poškozením membrány) není možné okamžitě zjistit , provést zásah do výrobního procesu a zabránit tak případnému úniku materiálu do okolního prostoru.

Provedení

Elektrická signalizace otevření membrány ES 1, je tvořena zalitým snímacím členem s přerušovací smyčkou v kovovém pouzdře. V tělesu pouzdra je otvor pro připevnění na pojistné zařízení nebo stěnu chráněného objektu. Zalitý připojovací kabel se silikonovou izolací standardní délky 1,5 m je určen pro připojení do signalizačního obvodu.

Montáž

Těleso signalizace se připevňuje na těleso pojistného zařízení (popřípadě na chráněné zařízení ) šroubem provlečeným otvorem v tělese pouzdra smyčky. Vlastní snímací smyčka se zachytí do závěsu na membráně. Připojovací kabel se zapojí do obvodu blokád (signalizace) chráněného technologického zařízení. Elektrický obvod signalizace musí být připojen v obvodu bezpečného napětí nebo jiskrově bezpečných obvodů

Technická data

Un napájecí napětí max. 24V AC / DC
In maximální proud max. 0,1A AC / DC
Tmax maximální pracovní teplota 100 oC
L délka připojovacího kabelu(standardně)
Kabel typ CSSS 3 x 0,75
1.5 m

Přílohy