Protiexplozní pojistky

Jsou určeny k ochraně průmyslových technologií před nežádanými účinky hoření, případně výbuchu. Montují se na zařízení, nádoby, zásobníky, do potrubních systémů, ve kterých se skladují, dopravují či odvětrávají hořlavé plyny a páry. V systému se instalují tak, aby v případě vznícení média v jednom prostoru, oddělily tento prostor od prostoru chráněného. Chráněným prostorem může být pokračující potrubní trasa, zásobníky, či jiné technologie, nebo u koncového potrubí okolní atmosféra.

Protiexplozní pojistka (protiexplozivní pojistka)  se skládá z jistícího elementu - protiexplozní vložky a redukčních přírub, které tvoří plášť pojistky. Protiexplozní vložka je celá vyrobena z nerezové oceli. Plášť pojistky je vyráběn z uhlíkové,nebo nerezové  oceli. Pojistka se připojuje do technologického rozvodu standardními přírubami. Protiexplozní pojistky jsou typově certifikovány autorizovanou Státní zkušebnou  AO210, FTZÚ Ostrava - Radvanice. S výrobkem je dodáváno Prohlášení shody ve smyslu zákona č. 22/97 Sb.

Zvláštní požadavky uživatelů:

Možnost reagovat na zvláštní požadavky uživatelů - individuální zadání. Takto byla například vyvinuta protiexplozivní pojistka pro farmaceutický průmysl ve třídě výbušnosti IIC, dále speciální pojistky pro plynové motory, vývěvy a důlní lokomotiv